Sertifisert virksomhet 

Vi er sertifisert S1 sakkyndig virksomhet av Norsk Sertifisering AS som er utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering av sakkyndige virksomheter i henhold til forskrift om administrative ordninger under arbeidsmiljølovens sitt område.

Godkjent virksomhet for følgende krangrupper:

• G3 - Portal og svingkraner

• G4 - Bro og traverskraner 

• G5 - Offshorekraner 

• G7 - Vinsjer / Spill / taljer ​​

• G8 - Lastebilkraner 

• G10 - Hånddrevne kraner 

• G11 - Løst utstyr / løfteredskap

• G20 - Andre hydrauliske kraner 

• RX - Alle typer løfteredskaper 

• PX - Alle typer personløftere

sdir_edited.jpg

Sjøfartsdirektoratet

Godkjent B-1 hos Sjøfartsdirektoratet til å utføre årlig og 5-årlige sertifisering av alle løfteinnretninger om bord skip og flyttbare innretninger offshore.

Logo1.png

Norsk Sertifisering AS

Sertifisert sakkyndig virksomhet hos Norsk Sertifisering

iCAM501_144039-08042013_edited_edited_edited_edited.jpg