Tjenester

NORSK INSPEKSJON tilbyr serviceavtale som er tilpasset kundens behov.

Sertifisert sakkyndig virksomhet

Norsk Inspeksjon er sertifisert til å utføre sakkyndig kontroll av kran og løfteutstyr iht. norske myndighetene, arbeidstilsynet og sjøfartsdirektoratet.

Vi er sertifisert virksomhet i den høyeste kompetansekategori S1 og uavhengigs type C av Norsk Sertifisering AS som er utpekt av arbeidstilsynet. Godkjent sakkyndige personer i kompetanse kategori A & B-1 hos Sjøfartsdirektoratet til å utøve sakkyndig virksomhet om bord skip og flyttbare innretninger.

Myndighetene krever at kraner og løfteutstyr skal gjennomgå førstegangskontroll ved nytt utstyr, deretter skal det minst gjennomføres en periodisk kontroll hver 12. mnd.

Inspeksjonstyper

NORSK INSPEKSJON - norsk-inspeksjon.no
 • Førstegangskontroll
 • Periodisk kontroll
 • Oppstillings kontroll
 • Ekstraordinær kontroll 
 • Tilstandsvurdering  
 • Prøvebelastning
 • 5-års kontroll iht Sjøfartsdirektoratet

Godkjente fagområder

 • G3 – Portal og svingkraner
 • G4 – Bro og traverskraner
 • G5 – Offshorekraner
 • G7 – Vinsjer / Spill / taljer ​​
 • G8 – Lastebilkraner
 • G10 – Hånddrevne kraner
 • G11 – Løst utstyr / løfteredskap
 • G20 – Hydrauliske kraner
 • RX – Alle typer løfteredskaper
 • PX – Alle typer personløftere
 • TX – Alle typer løfte og stablevogner
 • PVU – Personlig fallsikringsutstyr

Service og vedlikehold

NORSK INSPEKSJON - norsk-inspeksjon.no

Vi utfører service og vedlikehold av kraner, personløfter, løfteredskaper, vinsjer, taljer og personlig fallsikringsutstyr.

Standard serviceavtale hos Norsk Inspeksjon inneholder: 

 • Periodisk sakkyndig kontroll
 • Forebyggende vedlikehold
 • Faglig støtte og teknisk rådgiving
 • Nysalg løfteutstyr og personlig fallsikringsutstyr

Serviceavtale

Hensikt med Serviceavtale hos Norsk Inspeksjon er å jobbe forbyggende, som bidrar til tryggere produksjon og sikrere arbeidsmiljø ovenfor utstyrs brukere, bedre drift stabilitet, bedre oversikt på utstyrs tilstand og kostnader i forbindelse med årlige sertifiseringer og vedlikeholdsoppgaver.

Kontakt oss for uforpliktende befaring og tilbud.

Norsk Inspeksjon er sertifisert virksomhet til å utføre sakkyndig kontroll, vedlikehold/reparasjon og nysalg av kran og løfteutstyr, og tilsyn utføres iht myndighetskrav og leverandørens spesifikasjoner. Dette gjør oss i stand til å dekke de fleste behov hos kran og løfteutstyrs eiere – med en konkurransedyktig serviceavtale som er tilpasset kundens behov.

NORSK INSPEKSJON - norsk-inspeksjon.no

Nysalg av utstyr

NORSK INSPEKSJON - norsk-inspeksjon.no

Vi har god tilgang på kvalitets ståltau, løfteutstyr og personlig fallsikringsutstyr gjennom vår samarbeidspartner som er ledene leverandør i Europa.

Våre serviceavtale kunder får fordelsrabatt på løst løfteutstyr og personlig fallsikringsutstyr. Utstyrsdokumentasjon arkiverer vi digitalt og tilgjengelig for våre utstyrseiere i databasen vår.

Rådgiving og ingeniørtjenester

Design og teknisk rådgiving

Vi bistår industri og maritime bedrifter med design, teknisk rådgiving og avklaringer iht. gjeldene lover, forskrifter, standarder og leverandørkrav.

Ingeniørtjenester

Vi sørger for at prosjektet deres blir utført iht gjeldende lover, forskrifter og standarder

 • Design av løfteutstyr og konstruksjoner
 • Styrke beregning av stålkonstruksjoner
 • Design verifikasjon
 • Sertifisering
 • GAP analyse
 • Levetid analyse
 • Dokumentasjons kontroll
 • Gransking av hendelser
 • Utarbeidelse av brukermanual og vedlikeholdsmanual
NORSK INSPEKSJON - norsk-inspeksjon.no

Samarbeidsparter