NORSK INSPEKSJON fagdag Olavsgaard Hotell - norsk-inspeksjon.no

Fagsamling med Norsk sertifisering

Norsk Inspeksjon har nylig vært på fagsamling med Norsk sertifisering.

Det var noen læringsrike dager med godt faglig innhold fra blant annet Petroleumstilsynet, Standard Norge, Kranteknisk forening og Noorsi.

Vi takker for denne gang og ser frem til neste års samling.