Samarbeid gir kundefordeler

Norsk Inspeksjon har inngått samarbeids avtale med Lesign
Dette gjør at vi blir en mer komplett leverandør til våre kunder innen inspeksjon og sertifiserings tjenester ved kran, løfteutstyr og løfteoperasjoner.
Noen av tjenestene vi utvider med er;
  • Spesial design av nytt utstyr
  • Design verifikasjon
  • Styrke beregning av konstruksjoner
  • GAP analyse
  • Levetid analyse